עורך דין תאונות דרכים

עקב מכת תאונות הדרכים בארץ, החליט המחוקק הישראלי לחוקק בשנת 1975 חוק מיוחד אשר יגן באופן מוחלט על נפגעי תאונות הדרכים, ויעניק להם פיצויים בגין הנזקים שנגרמו להם עקב התאונות ללא קשר למידת אחריותו או אשמתו של הנהג. חוק זה מכונה חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, ובקיצור "הפלת"ד".

סעיף 1 לחוק הפלת"ד מגדיר את המונח "תאונת דרכים" באופן רחב מאד, וזאת במטרה להרחיב באופן מרבי את תחולת החוק על נפגעי תאונות הדרכים בארץ. הרישא של הגדרה זו הינה הגדרה כללית, אשר קובעת כי תאונת דרכים הינה אירוע בו נגרם לאדם נזק גופני בשל שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה. כלומר, הגדרה דורשת הוכחת קיומם של רכיבים שונים, על מנת שאירוע מסוים יוגדר כתאונת דרכים על פי החוק: קיום אירוע תאונתי שגרם לנזק גופני, שימוש ברכב מנועי למטרת תחבורה, וקיום קשר סיבתי בין נזק הגוף לאותו שימוש. יחד עם זאת, בהמשך ההגדרה מובהר כי ישנם אירועים נוספים שיוגדרו כתאונת דרכים למרות שהם אינם כוללים את כל המרכיבים הללו:

(א) התפוצצות רכב עקב רכיב/חומר אחר של הרכב שחיוניים לנסיעתו, ואף עקב גורם שהינו בכלל חיצוני לרכב.
(ב) פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו.
(ג) תאונה שנגרמה עקב ניצול הכוח המכני של הרכב ובלבד שלא שונה ייעודו המקורי של הרכב.

חוק הפלת"ד מבטיח את תשלום הפיצויים בכל מקרה לנפגעי תאונות הדרכים, באופן לפיו הפיצויים ישולמו להם מחברת ביטוח החובה של הנהג או מתאגיד קרנית.בהעדר ביטוח תקף. בהתאם לחוק זה, כל נהג בארץ מחויב להיות מבוטח בביטוח חובה, ממנו ישולמו כספי הפיצויים לנפגעים. אולם אם הנהג הפוגע הפר את החובה להיות מבוטח בביטוח חובה, או אם חברת ביטוח החובה שלו הפכה לחדלת פרעון, או אם הנהג הפוגע כלל איננו ידוע, כמו במקרה של תאונת פגע וברח, אזי הפיצויים ישולמו לנפגעים מכספי תאגיד קרנית. יצוין כי נהג שלא דאג לביטוח הרכב בו נהג לא יפוצה בכלל במסגרת חוק הפלת"ד וייתכן שיפוצה לפי דינים אחרים.
כיצד ניתן להסתייע בעורך דין במקרה של תאונת דרכים
במידה וחלילה נפגעת עקב תאונת דרכים, מומלץ מאד לפנות לעורך דין שבקי ומנוסה בתביעות פיצויים בגין תאונות דרכים, כגון משרד עו"ד נבות יועל מנת שהוא יוכל להילחם למענך ולקבל את סכום הפיצויים המרבי עבורך.
חוק הפלת"ד גם מסדיר, ולמעשה אף מגביל, את היקף תשלום שכר הטרחה שישולם לעורך הדין של הנפגע, . בהתאם להסדר זה, יש לשלם שכר טרחה לעורך הדין לפי אחוזים שנגזרים מסכום הפיצויים שיקבל הנפגע ובתוספת מע"מ: 8% אם הושגה פשרה לפני הגשת תביעה, 11% – אם הושגה פשרה לאחר הגשת תביעה, ו-13% – אם כבר ניתן פסק דין. בדרך כלל שכר הטרחה משולם על ידי חברת הביטוח כדי לא לפגוע בסכום הפיצויים.

אודות משרד עו"ד נבות&נבות תל אביב