עורך דין ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף ממשלתי אשר הוקם כבר בתקופת ראשית המדינה, על מנת להעניק בטחון סוציאלי לתושבי המדינה באמצעות מתן מגוון תשלומים וקצבאות שונים. תשלומים אלו נועדו להבטיח את קיומם הכלכלי של תושבי המדינה במקרים בהם נבצר מהם להתפרנס ולכלכל את עצמם בכלל או באופן מספק דיו.

תשלומים אלו כוללים, בין היתר, דמי אבטלה, דמי הבטחת הכנסה, דמי לידה, גמלת שמירת הריון, קצבת זקנה, קצבת נכות, תשלומים עקב פגיעה/נכות מעבודה, קצבת ילדים, ועוד. לכל תשלום של הביטוח הלאומי ישנה רשימת תנאי זכאות לקבלתו. לדוגמא, לצורך קבלת גמלת שמירת הריון, על האשה להמציא, בין היתר, אישור בדבר בצורך בשמירת ההיריון מרופא מומחה לנשים; כדי לקבל דמי אבטלה באופן מיידי,על העובד להיות מפוטר מעבודתו. במידה והעובד התפטר מעבודתו, עליו עד לקבלת דמי האבטלה, וכיו"ב.
חלק מתשלומי הביטוח הלאומי מותנה גם במצבו הבריאותי של התובע, ועל כן עליו גם לעבור ועדות רפואיות שונות של המוסד על מנת לוודא כי מצבו הבריאותי אכן עומד בתנאים שנקבעו לקבלת התשלום הנתבע על ידו. מדובר בתשלומים הבאים: קצבת נכות כללית, קצבת נכות מעבודה, קצבה לילד נכה, קצבה לשירותים מיוחדים, וקצבה לנפגע בפעולת איבה
על מנת לקבל את תשלומי הביטוח הלאומי, יש להגיש תביעה מתאימה בפני המוסד, ולהוכיח את עמידתו של התובע בתנאים הנדרשים לקבלת התשלום הנתבע לידו.

במידה שתביעה נדחתה, אזי למעט במקרים החריגים יפורטו להלן, ניתן לערער עליה באופן ישיר בפני בית הדין האיזורי לעבודה,. על החלטת בית הדין האזורי לעבודה ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה, שבירושלים.

לגבי המקרים החריגים שלהלן, יש לערער תחילה באמצעות הגשת עררים בפני גורמי המוסד לביטוח לאומי:

החלטת ועדה רפואית – יש להגיש ערר בפני ועדה רפואית לעררים של המוסד,

החלטת פקיד תביעות לגבי קביעת דרגת אי כושר – יש להגיש ערר בפני הוועדה לעררים של המוסד,
החלטת פקיד תביעות לגבי ממצאי בדיקת תפקוד לעניין גמלת סיעוד – יש להגיש ערר בפני הוועדה המייעצת של המוסד,ניתן לערער על ההחלטות בעררים הללו בפני בית הדין האזורי לעבודה (אם כי לגבי שני העררים הראשונים ניתן לערער בשאלות משפטיות בלבד). על פסקי הדין של בית הדין האזורי לעבודה ניתן להגיש ערעור ברשות בפני בית הדין הארצי לעבודה.

פניה לעו"ד שמנוסה ובקי בתיקי ביטוח לאומי
על מנת להבטיח את קבלת התביעה שהגשת בפני המוסד לביטוח לאומי, וזאת במיוחד כאשר מדובר בתביעות שמצריכות בדיקות של הועדות הרפואיות, מומלץ להיעזר בעורך דין שבקי בתביעות הללו, כגון משרד עו"ד נבות, על מנת שהוא ייצג אותך כיאות בוועדות הרפואיות ובבית הדין לעבודה ויעמוד על זכויותייך לפי הדין.

אודות משרד עו"ד נבות&נבות תל אביב