עו"ד תאונות דרכים

הנזקים אשר נגרמים עקב תאונת דרכים נחלקים לשני סוגים: נזקי גוף ונזקי רכוש, כאשר לכל אחד מהנזקים הללו יש מנגנון פיצויים חוקי שונה משלו. כאשר מדובר בתאונת דרכים שגרמה לנזקי גוף, הפיצוי בגין נזקים אלו ישולם בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, אשר גם מכונה בקיצור "הפלת"ד". חוק זה מגדיר לצרכיו את המונח "תאונת דרכים" ככל מאורע בו לאדם נגרם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

לא בכדי קבע המחוקק הישראלי הגדרה כה רחבה וכללית לתאונת דרכים, מאחר ומטרת החוק הינה להעניק כיסוי מרבי לכל מי שנפגע עקב שימוש בכלי רכב מנועי, וזאת גם אם הרכב כלל לא היה בנסיעה בעת הפגיעה. בהתאם לכך, גם פציעות עקב סגירת דלת כלי הרכב על האצבעות, או עקב החלפת גלגל במהלך הדרך, או עקב כוויה מפריצת מים רותחים של הרדיאטור, למשל, יכולות להיחשב כפציעות עקב תאונות דרכים.
על מנת להרחיב את הכיסוי המרבי לנפגעי תאונות הדרכים, חוק הפלת"ד גם דואג להבטחת תשלום פיצויים לכל מי שנפגע בתאונה, ללא כל קשר לשאלה מי אשם בגרימת התאונה, וזאת במסגרת עקרון האחריות המוחלטת. הבטחת התשלום נעשית באמצעות חיוב כל נהג בארץ להחזיק בפוליסת ביטוח חובה, שאמורה לממן את תשלומי הפיצויים לנפגעים. במידה והנהג הפר חיוב זה, או שהוא מחזיק בביטוח חובה אך חברת הביטוח שלו קרסה, או שנהג הפוגע כלל איננו יודע, כמו במקרה של תאונת פגע וברח, ישולמו כספי הפיצויים באמצעות תאגיד קרנית, שהוקם לשם כך על ידי החוק. נהג שלא דאג לביטוח שלו אינו מכוסה על פי חוק זה וייתכן שיפוצה באמצעות דין אחר.
בהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), תשמ"ט-1989, ניתן לשלם לנפגעי תאונות הדרכים תשלומים מיידיים על חשבון תשלום הפיצויים הסופי, שייקבע במועד סיום ניהול הליך תביעת הפיצויים. שכן לא פעם מדובר בהליכים ממושכים ומייגעים, וזאת בשעה שישנם נפגעים, במיוחד במקרים קשים, שזקוקים לתשלומים מיידיים על מנת לממן את הוצאות הטיפול הרפואי והוצאות המחייה שלהם. על חברת הביטוח להעביר לנפגע את התשלום התכוף תוך 60 יום מדרישתו. במידה וחברת הביטוח דוחה את התביעה, ניתן להגיש בקשה לתשלום תכוף בפני בית המשפט.

כאשר מדובר בתאונת דרכים שגרמה לנזקי רכוש, ולרבות נזק לכלי הרכב שמעורבים בתאונה, המצב החוקי שונה בתכלית. ראשית, אין חובה לבטח את כלי הרכב מפני נזקי רכוש. לפיכך, במידה ורכבך נפגע עקב תאונת דרכים, תוכל לקבל פיצוי מחברת הביטוח שלך רק במידה ובחרת לבטח אותו במסגרת ביטוח צד ג' או ביטוח מקיף, אם כי זאת בכפוף לתנאי הפוליסה. בנוסף, ניתן להגיש בפני בית המשפט תביעת פיצויים בגין נזקי הרכוש כנגד הגורם המזיק שאחראי לדעתך לגרימת התאונה, ולרבות בגין תשלום ההשתתפות העצמית במסגרת פוליסת הביטוח, במידה ויש לך כזו. שנית, תשלום הפיצויים במקרה כזה כפוף לשאלת האשמה בגרימת התאונה.
מה מומלץ לעשות במידה שנפגעת בתאונת דרכים – במידה וחלילה נגרם לך או לרכב אחר מעורב נזק רכוש בתאונת דרכים, מומלץ מאד לצלם ולתעד ככל הניתן את זירת האירוע וכלי הרכב שמעורבים בתאונה, וזאת ככל שמצבך הרפואי מאפשר זאת, כמובן. כמו כן מומלץ להחליף פרטים עם שאר האנשים שמעורבים בתאונה, הן הנהג והן עדים לתאונה. יש לרשום את פרטי הנהג בהתאם לתעודה המזהה שלו, ולרבות שמו המלא, מספר תעודת זהות, כתובת עדכנית מדויקת, מספרי טלפון ועוד. כמו כן יש לדווח על התאונה הן למשטרת התנועה והן לסוכן הביטוח שלך גם במקרה של נזק גוף.

פניה לעו"ד שמנוסה ובקי בתיקי תאונות דרכים
מומלץ מאד להתייעץ עם עורך דין שבקי ומנוסה בתאונות דרכים, כגון משרד עו"ד נבות, על מנת לקבל את הכיסוי המרבי לנזקים שנגרמו לך עקב תאונת הדרכים, הן נזקי גוף והן נזקי רכוש.

אודות משרד עו"ד נבות&נבות תל אביב